India Data Diary

Shopian District Details

SL No
Name of Block
Total Village
Name of Village
Special in Village
1
Shopian 
230
Abal Wanah
Adijan Adwan
Adora Ram Pathri
Adva
Aglar
Aglar Charat
Ahagam
Ali Shah Pora
Aloorah
Amer Bogh
Amshi Pora
Arahama
Ari Pora
Awind
Awnera
Baba Pora
Badi Gam
Badi Marg
Bagh -I -Hari Pora
Balah Pora
Bandah Paho
Barah Bugh
Barthi Pora
Baskochan
Bata Pora Niladang
Bedha Pora
Bimini Pora
Brari Pora
Brari Porah Pala Pora
Buta Maran Wanpora
Chak -I -Aziz Shah
Chaki - Hakim Baqar
Chaki Cholend
Chaki Diyaro
Chaki Sidiq Khan
Chaki- Shamshi Pora
Chako
Chakorah
Chal Gund
Chanchawar
Chater Wosh
Chatri Pora
Chawan
Chedran
Chera Marg
Chidvi Pora
Chilli Pora
Chitra Gam
Chitra Gam
Chode Gam
Choti Pora
Chowdari Gund
Chowgam
Dagah Pora
Dangam
Dangar Pora
Daram Dore
Dashi Pora
Dasso
Day Gam
Dev Pora (Forest Block)
Diyaroo
Dobi Pora
Dom Pora
Doma Wani
Drager
Drawni
Dreri Kali Pora
Durah Pora
Feri Pora
Gada Pora
Gadhi Pora
Gagren
Gahend
Gano Pora
Gano Pora Arash
Goti Pora
Gund - I- Darvesh
Gund -I- Uwan
Gund -I-Hado
Habdi Pora
Haider Gund
Haji Pora
Halow Pora
Hamhonala
Hanji Pora
Hardo Nagisheran
Hardo Pandove
Hari Pora
Hef- Kuri
Heff
Hei Pora Bata Gund
Herman
Hillow Gun-I-Murid
Hind Sita Pora
Hir Pora
Hoshang Pora
Jampathri
Kach Dorah
Kani Gam
Kani Hama
Kani Pora
Kani Pora
Kanjiuler
Kanso
Kapren
Kargam
Kashwah
Katho Halan
Kegam
Kellar
Kelro Malik Gund
Khajah Pora
Kherwarah
Khoram Pora
Kotah Pora
Krawora
Kumdalan
Lamdoora
Lara Gam
Lari
Lawahend
Losdano
Maishah War
Makan -I -Danger Pora
Makan-I-Douaro
Mala Dair
Malawrah
Mali Bagh
Mandojan
Mangi Pora
Mani Hal
Manlo
Manzim Pora
Marheng
Mast Pora
Mati Pora
Matri Bagh
Mazhania
Memandar
Mohan Pora
Molo
Moughal Pora
Mujah Marg
Murad Pora
Musi Pora (Nusi Pora)
Nadi Gam
Naid Gund
Nara Pora
Nari Marg
Narwaw
Nasar Pora
Nazneen Pora
Nerwani
Nildorah
Nori Poshwari
Now Pora
Now Pora (Allow Pora Sheikh Pora)
Now Pora Bala
Nowgam
Pader Pora
Pahali Pora
Pahano
Pala Pora
Pandoshan
Panzer
Pargochi
Partap Pora
Patar Wal
Pinjorah
Pir Pora
Posh Hamah
Purso
Qongonah
Rakahamah
Rakh-I-Zaina Pora
Rakha Pora Nack Pora
Rakhi Nara Pora
Ram Nagri
Ranbir Pora Nowabad
Ratni Pora
Rawal Pora
Reban Gund Bahram
Rei
Rengwar
Reni Pora Khasi Pora
Reshi Pora
Reshi Pora
Reshnagri
Safanagri
Sago Hand Hama
Said Pora Bala
Said Pora Pain
Sandho Shermal
Sangren
Sarab
Sazan Shopian
Sedheve
Shamshi Pora
Sharat Pora
Sherabad (Zawora Baderhama)
Shermal
Shupiyan (MC)
Sofi Pora
Sugan
Tachalo
Teki Pora
Teng Wani
Tengah Pora
Tharan
Tharan Kandi
Tranz
Tukroo
Tulran
Turka Wangam
Ura Pora
Utar Pora Pahali Pora
Uwan
Vehel Chatta Watan
Veshro
Wachi
Wacho Hallan
Wadi Pora
Wangam Sodershan Pora
Wangi Pora
Watho
Zaina Bato
Zaina Pora
Zerakan (Zorakan)
Zipora Dharamarth
 
  Total Village 230    
         
 

 

Visitors