India Data Diary

Mon District Details

SL No
Name of Block
Total Village
Name of Village
Special in Village
1
Aboi  
8

Aboi Hq
Ao Pao
Aopao Changle
Chinglong
Chuhachinglen
Chuhachingnyu
Langmeang
Ngangching
 
2
Angjangyang  
11
Angjangyang Hq.
Angjangyang Vill.
Angphang
Changai Hongnyu (UR)
Changlang
Jakphang
Longching Hq
Longching Village
Mohung
Sowa
Sowa Changle
 
3
Chen 
9
Chen Hq
Chenloisho
Chenmoho
Chenwetnyu
Chingkao Chingha
Chingkao Chingnyu
Chingpong (UR)
Choknyu
Wangti
 
4
Hunta  
10
Hunta Hq
Joboka
Laokhu
Longting
Neitong
Nokyan
Nokzang
Old Jaboka (UR)
Yannyu
Yannyu Laishan (UR)
 
5
Longshen  
7
Longshen Hq
Shianghachingnyu
Shianghamokok
Shianghatangteh
Shianghawamsa
Tang
Yuting
 
6
Mon Sadar
19
Chui
Goching
Hongphoi
Lampongsheanghah
Leangha
Leangnyu
Longkai
Mon (TC)
Mon Village
Oting
Phuktong
Pongkong
Tekuk (UR)
Totok Chinglem (UR)
Totokchingha
Totokchingkho
Totokchingnyu
Tuimei
Wangla
 
7
Monyakshu  
12
Bumei S/Comp.
Changlangshu
Changlu
Changsha (UR)
Eyiang (UR)
Meinchangle
Monyakshu Hq
Monyakshu Village
Pesao
Shinnyu
Thannyak (UR)
Yongkhao
 
8
Mopong  
9
Angchen (UR)
Changkhoang (UR)
Changnyu
Kenjenshu
Mopong Hq
Ukha
Yakshu
Yei
Yonghong
 
9
Naginimora  
7
Hotahoti
Kongon
Mahung (UR)
Naginimora (TC)
Namthai
Tiru (Lower)
Tiru (Upper)
 
10
Phomching  
7
Longwa
Longwa Wasa
Longzang
Nyahnyu
Phomching Hq
Pukha
Wetting
 
11
Shangnyu   
5
Longpho
Nyasha
Shangnyu
Zangkham
Zangkham Tingsa
 
12
Tizit  
16
Laokhun
Lapa
Lapalampong (UR)
Longlem
Ngangtan (UR)
Ngangting
Old Sangsa (UR)
Sangsa
Tekang (UR)
Tekun (UR)
Tela
Tingalibam (Sakho)
Tizit Hq
Tizit Village
Yanpan
Zakho
 
13
Tobu  
4
Shamnyu
Tamkong
Tobu HQ
Tobu Village
 
14
Wakching 
9
Chingphoi
Chingtang
Lampong Wakching (UR)
Shiyong
Tanhai
Wakching
Wakching Chingla Vill.
Wakching Hq
Wanching
 
  Total Village 133    
         

 

 

 

Visitors