India Data Diary

Kullu District Details

 

SL No
Name of Block
Total Village
Name of Village
Special in Village
1
Ani    
17
Beongal (25/79)
Bishla Dhar (23/73)
Buchair (21/67)
Dingi Dhar (25/82)
Franali (25/81)
Jaban (25/78)
Karad (23/74)
Karana (24/77)
Karshaigad (23/72)
Khani (22/70)
Kohila (22/69)
Kungash (24/76)
Lajheri (22/71)
Manjha Desh (21/68)
Palehi (20/64)
Shilhi (24/75)
Soidhar (25/80)
 
2
Banjar    
32
Bahu (9/27)
Bala Gad (7/23)
Banjar (NP)
Bihar (11/33)
Bini (11/32)
Chanon (5/19)
Chethar (7/22)
Chippni (14/38)
Deotha (5/14)
Ghiaghi (10/30)
Jauri ( (5/17
Kalwari (4/12)
Karshai Gad-II (23/72)
Khabal (8/24)
Mashyar (14/39)
Mohni (8/25)
Pakhari (12/37)
Palach (4/13)
Rashala (10/31)
Ratwah (6/21)
Sajwar (10/29)
Sehuli (5/16)
Seraj (8/26)
Shapnil (4/11)
Sharchi (12/34)
Shilhi (12/35)
Siri Kot (4/10)
Tandi (9/28)
Tarangali (6/20)
Thani Char (5/15)
Thati Bir (5/18)
Tinder (13/36)
 
3
Kullu    
166
Bajaura (36/89)
Balh (33/73)
Balh (34/79)
Bandrol (27/56)
Banogi (26/53)
Barahar (34/80)
Bastori (26/52)
Benchi (27/58)
Bhallan-I (42/106)
Bhalyani (33/75)
Bhullang (35/86)
Bhumtir (33/76)
Bhuntar (NP)
Biasar (27/55)
Bradha (39/99)
Brahman (33/74)
Chong (38/96)
Dawara (22/34)
Diar (37/92)
Dobhi (28/61)
Dughilag (30/67)
Dunkhri Gahar (30/65)
Fojal (29/63)
Gahar (32/71)
Gramang (32/72)
Hallan-I (24/42)
Hat (36/90)
Jallu (38/97)
Jana (24/46)
Jandor (26/54)
Jari (39/100)
Kais (25/47)
Kashawri (25/49)
Katrain (22/35)
Kharal (25/50)
Kharihar (34/81)
Khokhan (35/87)
Kullu (M Cl)
Majhat (30/68)
Malana (24/44)
Mandalgarh (28/62)
Manikarn (40/101)
Manjhli (37/93)
Manjhlihar (27/57)
Mashna (31/70)
Meha (22/33)
Mohal (35/84)
Nagar (24/43)
Nathan (24/45)
Neol (35/88)
Parli (37/94)
Peej (34/77)
Phallan (30/66)
Pichhli (31/69)
Pichlihar (29/64)
Pini (25/48)
Rajgiri (35/82)
Ratocha (38/95)
Rote-II (42/107)
Sari (26/51)
Shamshi (CT)
Shat (38/98)
Shillihar (27/60)
Shillihar (35/83)
Shillihar (37/91)
Shirar (27/59)
Sosan (40/102)
Up Muhal Archandee IInd
Up Muhal Archandee Ist
Up Muhal Baga Mahilee
Up Muhal Bagnee
Up Muhal Bagu Nalha
Up Muhal Barnot
Up Muhal Batahar Bihal
Up Muhal Bhiyalee
Up Muhal Bhujnu
Up Muhal Bulang Jhakdi
Up Muhal chachogee
Up Muhal chaki
Up Muhal challogee
Up Muhal Chatee
Up Muhal Chattanseri
Up Muhal chukdee
Up Muhal Dachnee
Up Muhal Dalashan
Up Muhal Damchin
Up Muhal Daral
Up Muhal Demarcated Reserve Forest fozal Badon
Up Muhal Deogra
Up Muhal Dhama
Up Muhal Dhanaseri
Up Muhal Dhara
Up Muhal Dohlonallha
Up Muhal Galang
Up Muhal Galchet
Up Muhal Ganesh Naggar
Up Muhal Ghadopa
Up Muhal Ghod dor
Up Muhal Gohru
Up Muhal Grahan
Up Muhal Harabag
Up Muhal Himri
Up Muhal Hirnee
Up Muhal Jallohra
Up Muhal Jalog
Up Muhal Janehda
Up Muhal Jatehad
Up Muhal Jigling
Up Muhal Junkhra Dham
Up Muhal Kabhi
Up Muhal Kahudhar
Up Muhal Kaistha
Up Muhal Kalmidhar
Up Muhal Kamarda
Up Muhal Kharga
Up Muhal Kharol
Up Muhal Khdihar
Up Muhal Kral
Up Muhal Kufri
Up Muhal Kumartee
Up Muhal Ladi Chanon - II nd
Up Muhal Ladi Chanon - Ist
Up Muhal Laran Keloo
Up Muhal Lohadi
Up Muhal Madi
Up Muhal Mahilee
Up Muhal Mahilee
Up Muhal Mahiliser
Up Muhal Maltibag
Up Muhal Mapak
Up Muhal Mashda
Up Muhal Mathi shil
Up Muhal Mehra Bag
Up Muhal Nangabag
Up Muhal Nari
Up Muhal Nashalla
Up Muhal Nayanu sari
Up Muhal Paljot
Up Muhal Pangan
Up Muhal Parsh
Up Muhal Parvi
Up Muhal Phata Ban
Up Muhal Pradee
Up Muhal Pulag
Up Muhal Raison
Up Muhal Raman
Up Muhal Rangri
Up Muhal Ropa sari
Up Muhal Rumsu
Up Muhal Runga - II nd
Up Muhal Runga - Ist
Up Muhal Sajuni
Up Muhal salingcha
Up Muhal Sarsai
Up Muhal Shahadgran
Up Muhal Shaldee
Up Muhal Shanshr
Up Muhal Sharan Gran
Up Muhal Sharnee
Up Muhal Shim
Up Muhal Shirar - II nd
Up Muhal Shirar - Ist
Up Muhal Thach
Up Muhal Thalli
Up Muhal Tilla Shadnee
Up Muhal Trisdee
 
4
Manali    
76
Aarkshit Van R-I Dhungri
Badgran (22/37)
Bashisht (20/23)
Jangal Mehduda Mehfuja Aleu Vihal
Karjan (23/40)
Manali (M Cl)
Muhal Bari (22/36)
Muhal Bran (22/29)
Muhal Buruwa (21/25)
Muhal Gojra (20/20)
Muhal Hallan-II (22/32)
Muhal Jagatsukh (20/21)
Muhal Manali (21/26)
Muhal Nasogi (21/27)
Muhal Pangan (22/38)
Muhal Prini (20/22)
Muhal Riyara (22/30)
Muhal Shallin (21/28)
Muhal Shigli (22/31)
Palchan (21/24)
Sajla (23/39)
Soil (23/41)
Up Muhal Aleu
Up Muhal Bahang
Up Muhal Bahanu
Up Muhal Barnar
Up Muhal Bhanara
Up Muhal Buruwa Majhach
Up Muhal Chachoga
Up Muhal Chhalala
Up Muhal Chharogi
Up Muhal Chhiyal
Up Muhal Defri
Up Muhal Dhamasu Kalaun
Up Muhal Dharanu
Up Muhal Dhungri -2nd
Up Muhal Dobha
Up Muhal Gadherani
Up Muhal Gaushal
Up Muhal Gumidhar
Up Muhal Hamta
Up Muhal Hamta 1/7
Up Muhal Hamta 2/17
Up Muhal Haripur
Up Muhal Jamari
Up Muhal Jhunjhari
Up Muhal Kaliganch
Up Muhal Kanyal
Up Muhal Kasheri
Up Muhal Kaushala
Up Muhal Khakhanal
Up Muhal Klaont
Up Muhal Klath
UP Muhal Kothi
UP Muhal Kulang
Up Muhal Magana
Up Muhal Majhach
Up Muhal Manali Koot
Up Muhal Manali Ser
Up Muhal Mandhon
Up Muhal Manu Nagar
Up Muhal Nayalag
Up Muhal Parsha
Up Muhal Rampur
Up Muhal Sajal Vihal
Up Muhal Shanag
Up Muhal Shangchar
Up Muhal Shilha
Up Muhal Shuru
Up Muhal Simsa
UP Muhal Solang
Up Muhal Somvan
Up Muhal Syal
Up Muhal Tarashi
Up Muhal Tyan Padhar
Up Muhal Vyas Tibba
 
5
Nermand    
26
Arsu (18/53)
Bael (20/59)
Bari (18/52)
Chail (15/40)
Dethoa (16/46)
Gadej (20/60)
Ghathoo (21/65)
Jhaler (15/42)
Kasholi (18/51)
Koti (16/44)
Kushwa (17/48)
Lote (20/62)
Neether (20/63)
Nermand (20/58)
Nishani (19/56)
Nore (15/43)
Poshana (19/57)
Rahnu (21/66)
Sarahan (15/41)
Sargha (17/47)
Shilhi-Himri (20/61)
Shili Kote (16/45)
Sohach (18/54)
Tawar (19/55)
Thachwa (17/50)
Tunan (17/49)
 
6
Sainj    
14
Bhalan-II (42/106)
Chakurtha (1/2)
Dhaugi (1/4)
Dusharh (2/5)
Gara Parli (41/103)
Kanon (1/3)
Kotla (1/1)
Lapah (3/8)
Manyashi (2/6)
Raila (42/105)
Rote-I (42/107)
Sachen (2/7)
Shangarh (3/9)
Shanshar (41/104)
 
  Total Village 331    
         
 

 

Visitors