India Data Diary

Kargil District Details

SL No
Name of Block
Total Village
Name of Village
Special in Village
1
Kargil 
67
Akchamal
Apati
Barchey
Batambis
Batokul
Biambiat
Bodhkharbu
Chiktan
Chokial
Choskar
Chulichan
Chuliskambo
Darkiat
Derchiks
Garkon
Gindial
Goshan
Hagnis
Hardas
Haripora
Heniskot
Holiyal
Jusgund
Kaksar
Karamba
Kargil (MC)
Karit
Karkit
Khachey
Kharbu
Kuksho
Kukste
Lalung
Lamsusando
Lochum
Malbekh
Matayan
Minji
Murad Bagh
Mushku
Nunamchey
Pandras
Phoo
Phultuks
Poyan
Push Kum
Rambirpur (Drass)
Safi
Samrah
Sanjak
Shakar
Shargol
Shilikchey
Shimsha
Silmo
Skambo
Staktse
Tacha
Thasgam
Thrangos
Tingdo
Toumel
Tronjen (Trankuchan)
Wakhade
Yalboo
Yogmakharbu
Yourbaltak
 
2
Sanku 
36
Khows
Achambur
Barsoo
Barto
Chosker Suru
Farona
Gund Mangl Pur
Gyaling
Itchoo
Kanor
KarcheY Khar
Kargi
Karpo Khar
Khandi
Kochik
Lankarchey
Nagmakusar
Namsuru
Panikhar
Parkachik
Pranti
Purtikchy
Rangdum
Saleskot
Sangra
Shergandi
Stakpa
Tai Suru
Tambis
Tangol
Thang Dumbur
Thasgam Thaine
Thuls Pursa
Tres Pone
Umba
Yuljuk
 
3
Zanskar 
25
Abran
Akshow
Ating
Chah
Hamiling
Icher
Kargyak
Karshah
Lungmi Rezing
Padam
Phey
Pipcha
Rantaq Shah
Remala Skyagam
Ruru Moony
Salapi Ruruk
Selapigai Pak
Seni
Shan Shaday
Tangday Kumi
Techa Khasar
Testa
Tonrian Thagan
Upti Pipiting
Zangla
 
  Total Village 128    
         
 

 

Visitors