India Data Diary

Anantnag District Details

SL No
Name of Block
Total Village
Name of Village
Special in Village
1
Anantnag  
109
Achhabal (MC)
Akura
Anantnag (M Cl + OG) (Part)
Anz Walla
Areh Bugh
Ari Gohal
Arsoo
Bagh Nowgam (OG)
Bat Pora
Batengo (OG)
Bomthan
Bona Dialgam (OG)
Bona Gund
Bona Nambal
Brak Pora (OG)
Brar Ani Gandan
Brenti Bat Pora
Chee (OG)
Chera Hama
Chichiri Pora
Chithi Manzhama
Chiti Pai Bug (OG)
Devi Pora
Dooni Pahoo (OG)
Fateh Garh (OG)
Fateh Pora
Fohar
Forah
Ganai Gund
Ganoora
Ghat Pushwari (OG)
Gopal Pora Kalan
Gopal Pora Khurad
Haji Danter (OG)
Hardu Akar
Hardu Shichan
Hardu Toru
Hugam
Hutmarah
Imoh
Isoo
Kadeh Pora
Kamar
Kangan Hal
Kanji Gund
Karewa Chithi Singh Pora
Karewa Kangan Hal
Kawari Gam
Khandi Pahari (OG)
Kharman Ganish
Kherah Bugh
Khirman Dooni Pahoo (OG)
Khirman Tail Wani
Khirmon Toru
Krewa Brak Pora
Krewa Rampur
Lali Pora Mala Pora
Lallan
Laram Jangi Pora
Magri Pora
Manigam
Mati Pora
Mattan (MC)
Mir Gund (OG)
Momin Hall
Mong Hall (OG)
Moni Ward
Mulsoo
Mush Khasa Rasool Khandi
Nanilang
Naw Wathu
Nipor
Now Bugh
Now Pora Khover Para
Nun Wani
Pai Bugh
Pal Pora
Panz Mulla
Peth Bugh
Peth Dial Gam
Push Kriri
Rakh Chee (OG)
Rakhi Now Bugh
Rakhi Tail Wani
Ram Pora
Ranbir Pora
Rohu
Salia Ponchal Pora
Sar Suna Anantnag
Seer Hamdan (MC)
Shalwan Pora
Shamsi Pora
Shamsi Pora (OG)
Sifan
Sofi Gund Bago Gund
Srundoo
Tail Wani
Takai Bahram Shah (OG)
Tang Marg
Thaji Wara
Turka Thachloo
Ugjan
Ul Bug Nowgam (OG)
Uttersoo Naji Gund (OG)
Vail Nag Bal
Wani Hama
Watari Gam
Woran Hall
Zodar
 
2
Bijbehara  
54
Rakh Moman Dangit Pora
Ader
Arwani (MC)
Aswara
Bander Pora
Beya Warah
Bijbehara (MC)
Chini Gund
Chunda Pora
Dari Gund
Dupt Yar
Gadhanji Pora (Zir Pora)
Gantali Pora
Gari Seer
Gori
Gund Chel
Gund Nasir
Gund Nowroze
Hamzeh Pora
Hati Gam
Haussan Pora Bagh
Hayar
Inder Mooni (Takiya Maqsood Shah)
Jabli Pora
Kanalwan
Kandi Pora
Katu
Khiram
Khush Roi Kalan
Kitriteng
Krandi-Gam
Mahind
Marhama
Meera Gund
Niyana Gund Baba Khalil
Now Shehra
Opzan
Rakh Hassain Pora
Rakhi Kitri Teng
Sangam
Semithan.
Shala Gam
Shiti Pora
Sir Hama
Sither Satghar
Sotki Pora
Subhan Pahari
Takia Bal
Thaji War
Trubji
Tula Khan
Vedai
Veeri
Waghama
 
3
Dooru  
64
Checki Wan Gund
Prani Gam
Badhar Moona
Bata Gund
Bona Gund
Bragam
Bronthnu
Chak Path
Changoo
Chhohan
Dalwach Gagas Gund
Drien Drobdara
Duru Verinag (MC)
Forest Block
Gassi Pora
Gawas
Gochan
Gund Now Roze
Hakura Badas Gam
Halsidar
Hardu Dehrana
Hari Gam
Hengi Pora
Hillar Shah Abad
Hir Gawas
Irote Damjan
Kaprin
Kewah
Kishgund
Kriri Shah Abad
Kuchey Pora
Lewodra
Lok Bawan Larki Pora
Mahmoodabad
Mant Pora
Manz Moh
Mundah
Naid Pora
Now Gam Shah Abad
Now Pora Shah Abad
Nusoo Badra Gund
Omoh
Oojru
Panzat Wan Pora
Polia
Qamar
Qazi Gund (MC)
Rain Cho Gund
Raing Mandoo
Sadi Wara
Shangran Devsar
Shangrin
Shanker Pora
Shaster Gam
Sodora
Sransoo Sham Pora
Tareh Gam
Thaman Kote
Tunjlu
Vesu
Wan Pora Choimulla
Yar Khushi Pora
Yar Kochi (Arakhashi Pora)
Zal Dora
 
4
Kokernag  
52
Addi Gam
Adeh Hall
Akin Gam
Badhi Har
Bahali
Bidder Hayat Pora
Bindoo Zalan Gam
Booch
Cheri Tanzi (Dawood Pora)
Dam Hall
Dan Veth Pora
Dandi Pora
Desu Now Bugh
Deval Gam
Forest Block
Gad Wail
Gadool Ahlan
Gaw Ran
Gee Boom
Guri Draman
Hala Pora
Hard Pora
Hillar Arhama
Iqbal Pora(Kharatti)
Irkamoo
Kandi Warin
Kehar Pora
Khal Har
Khara Pora
Koker Nag (MC)
Lar Noo
Lisoo Bran Nar
Lisser Chawal Gam
Lohar Sanzi
Mati Handoo
Mohri Pora
Nagam
Nala Sund Brari
Nar Sanger
Naroo Pora
Niamat Pora (Drawari)
Now Bugh
Oui Bamdoora
Paniz Gam
Rain Ather
Rakh Lissar
Sagam
Soaf Shalli
Takia Magam
Takiya Ahamad Shah
Umar Khar
Watar Hall
 
5
Pahalgam 
68
Adlash Magam
Ainu Brai
Aishmuquam (MC)
Amar Wagar
Arow
Awoora
Badaran
Bedigam
Bot Kote Gujran
Bot-Kote
Chandri Gam
Chatrasoo Badroo
Chhani Gam
Chrari Gam
Dachee Gam
Dadran Khandi Pora
Dehwathu
Diaroo
Dirhama
Forest Block
Fraslana
Gansh Pora
Grand Aish ( Aishmuquam)
Gundi Siligam
Hangal Pahoo
Hanoman Pora
Hapat Nar
Hardu Kichroo
Hardu Kithal Sofi Pora
Hassan Noor
Ichi Nar
Jummoh
Kanz Gam
Karshn Gam
Kathsu
Khai Yar
Kohilangoojran
Kular
Lari
Lari Pora
Lehan Dajan
Lewar
Lidroo
Logri Pora
Malik Gund
Mandlana
Manzi Gam
Mowrah
Nalla Awoora
Now Gam
Pahalgam (MC)
Peth Nambal
Rakhi Chandi Pora
Sakhras
Salar
Shum Hall
Sili Gam
Singh Pora
Siri Gofwara
Srangsoo
Srechhan
Trail
Vir Siran
Wahdan
Wajoora
Wularama
Yal
Yanier
 
6
Shangus 
26
Aho Paisan
Andoora
Bimar Narsar
Brah
Chakil Pora
Chera Pora
Chhatar Gul
Chogam
Datho Nag Narin
Khul Chohar
Kot Hair
Kradi
Kriri
Nowgam Kothar
Ogje Balan
Rakhi Brah
Reni Pora
Samb Rana
Shangus (MC)
Sheikh Gund
Sheikh Pora
Sher Gund
Thim Ran
Tunj Mulla
Uttarsoo
Van Gam
 
  Total Village 373    
         

 

 

 

Visitors